ఈ బ్లాగు గురించి

బ్లాగులో మీకు కావలసిన సెక్స్ కథలను వ్రాయటం జరుగుతుంది. దయచేసి నచిన వారు మాత్రమే చదవండి. నచ్చనివాళ్ళు చదవకండి.

Advertisements

2 Responses

  1. I like telugu sexstories and i have more storiesin my mail

  2. Unfortunately I missed you in Doctor’s house. You were left the meeting suddenly. Last week I saw this article. But I don’t have time to write my comments.
    ” Chlam Kalam padite Aasetu Himachalam kooda karigi kaneeraindi ” idi na mata kadu. Evaro annarani, Chepparani ” Mydanam ” chadivite meeru chala miss avutaru. ” Daivamichina Bharya ” chadavdam modalu pettandi mundu. Taruvata ” Premalekhalu “. Here I am not comfortable to explain the greatness of Him. But he is Ultimate.
    ” Puttagane na noti nundi veluvadda edupu nee kosame ! moorkhulu veellu…, pala kosamanukunnaru ” These line from

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: